Spis treści


CZARNIECKI ZS2

II LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

- czteroletni cykl nauki,
- jeden przedmiot w zakresie rozszerzonym od 1 klasy,
- drugi przedmiot wybrany od 2 klasy lub dwa przedmioty rozszerzone od 1 klasy. 
                                                                                                   

PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:


TECHNIKUM NR 1:

- pięcioletni cykl nauki,
- jeden przedmiot w zakresie rozszerzonym od 1 klasy - zależy od wyboru większości w klasie/grupie,
- uczniowie technikum, którzy zdadzą egzaminy zawodowe i uzyskają dyplom zawodowy, są zwolnieni z obowiązku zdawania przedmiotu rozszerzonego na egzaminie maturalnym.

PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:


WYBÓR FAKULTETÓW NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - 2 GODZINY TYGODNIOWO:

-  piłka nożna dziewcząt
-  piłka siatkowa dziewcząt
-  piłka koszykowa dziewcząt
-  piłka ręczna dziewcząt 

- piłka nożna chłopców
-
piłka siatkowa chłopców
- piłka koszykowa chłopców
- piłka ręczna chłopców
- pływanie

- fitness / taniec
- sporty siłowe - siłownia dziewczęta
- sporty siłowe - siłownia chłopcy
- sporty walki - samoobrona
- tenis stołowy


OFERTA JĘZYKÓW OBCYCH, DO WYBORU:

- język angielski
- język hiszpański
- język niemiecki
- język rosyjski
- język włoski

DODATKOWE JĘZYKI DLA ZAINTERESOWANYCH:

- język migowy