Spis treści

CZARNIECKI ZS2

II LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

- czteroletni cykl nauki;
- jeden przedmiot w zakresie rozszerzonym od 1 klasy;
- drugi przedmiot wybrany od 2 klasy lub dwa przedmioty rozszerzone od 1 klasy.                                                                                                     

Proponowane kierunki kształcenia:


TECHNIKUM NR 1:

- pięcioletni cykl nauki;
- jeden przedmiot w zakresie rozszerzonym od 1 klasy - zależy od wyboru większości w klasie/grupie;
- uczniowie technikum, którzy zdadzą egzaminy zawodowe i uzyskają dyplom zawodowy, są zwolnieni z obowiązku zdawania przedmiotu rozszerzonego na egzaminie maturalnym.

 Proponowane kierunki kształcenia:   


Wybór fakultetów na zajęcia z wychowania fizycznego - 2 godz. tygodniowo:

-  piłka nożna dziewcząt
-  piłka siatkowa dziewcząt
-  piłka koszykowa dziewcząt
-  piłka ręczna dziewcząt 

- piłka nożna chłopców
-
piłka siatkowa chłopców
- piłka koszykowa chłopców
- piłka ręczna chłopców
- pływanie

- fitness / taniec
- sporty siłowe - siłownia dziewczęta
- sporty siłowe - siłownia chłopcy
- sporty walki - samoobrona
- tenis stołowy


Oferta języków obcych do wyboru:
- język angielski
- język hiszpański
- język niemiecki
- język rosyjski
- język włoski

Dodatkowe języki dla zainteresowanych:
- język migowy

 

OFERTA INTERNATU

mieszkajznami2