Spis treści

 Harmonogram rekrutacji:

1)      od 16 maja do 20 czerwca  2022 roku – złożenie  wypełnionego wniosku (podania) w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 15.00

2)    od 24 czerwca do 13 lipca 2022 roku  uzupełnienie podania poprzez dostarczenie innych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej).

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

–   21 lipca 2022 roku, godzina 12.00

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

–   1 sierpnia  2022 roku, godzina 12.00

 

W razie pytań należy skontaktować się z naszym sekretariatem - 41 39 42 212

Zapraszamy!