Pedagog

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach - Strona ... Pedagog    szkolny     pani    Małgorzata   Pytlarz     przekazuje     informację       o   nr telefonów wsparcia terapeutycznego   w czasie   epidemii   koronawirusa...

 

                                                           Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa – gdzie ...

 

 

01

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić...