Nasza szkoła może pochwalić się znakomicie wykwalifikowaną i pełną inicjatyw kadrą pedagogiczną, która posiada doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym, oraz zapewnia opiekę uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Nasi nauczyciele to nie tylko osoby z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, ale ludzie pełni pasji, którzy zawsze chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Najlepszym tego dowodem są wysokie osiągnięcia młodzieży w olimpiadach i konkursach na szczeblu krajowym, a absolwenta "Czarnieckiego" cechuje pewność swoich umiejętności.

Dyrektor szkoły - Marek Ledwoch

Wicedyrektor szkoły - Piotr Suliga

Barszcz Karolina - język angielski
Bąk Katarzyna - język niemiecki
Bednarczyk-Pięta Jadwiga - przedmioty zawodowe
Bulska Paulina - język polski, filozofia
Ciszek Małgorzata - język angielski
Chrzanowski Karol - matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe
Cuprian Małgorzata - wychowanie fizyczne
Czyżewska Barbara - przedmioty zawodowe
Drążyk Marcin - historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe
Dziuba Małgorzata - wychowanie fizyczne, fizjoterapia, przygotowanie sprawnościowe
Gaj Joanna - wychowanie fizyczne
Gawron Grażyna - przedmioty zawodowe
Gładzik-Karpińska Bogusława - historia, historia i społeczeństwo
Guldzińska Katarzyna - sekretariat szkoły

Holerzyńska-Zenka Anna - język polski
Józefowska Monika - sekretariat szkoły

Jurek Lidia - nauczyciel bibliotekarz
Kaczmarska Monika - informatyka, przedmioty zawodowe
Kaczmarska Renata - język polski
Kaczmarski Sławomir - wychowanie fizyczne, przygotowanie sprawnościowe
Kardas-Ptak Magdalena - język angielski
Kocełuch Agnieszka - matematyka, informatyka
Konwiak Renata - matematyka
Kozieł Magdalena - kierownik internatu
Krawczyk-Bartos Joanna - język polski
Krotla Monika - matematyka, przedmioty zawodowe
Kuśmierczyk Katarzyna - chemia, podstawy przedsiębiorczości
Kwiatkowska Katarzyna - język hiszpański
Luzar Jan - wychowanie fizyczne
Łosek-Klimczyk Agnieszka - język angielski
Majchrzak Krzysztof - język hiszpański, język angielski
Malicka Anna - matematyka, przedmioty zawodowe
Małek Mariusz - biologia
Młyńczyk-Samek Monika - wychowawca w internacie
Muszyńska Kamila - szkolny doradca zawodowy
Niźnik Elżbieta - język polski
Olczyk Justyna - przedmioty zawodowe
Pasowska-Kopeć Olga - język angielski
Pędziwilk-Szweda Justyna - matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe
Piorun Michał - geografia, fotografia w turystyce
ks. Piotrowski Marcin - religia
Pleśniarska Aneta - matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe
Pniewska Teresa - przedmioty zawodowe
Pryt-Podstawka Magdalena - język angielski
Pytlarz Małgorzata - pedagog 
Rak Magdalena - nauczyciel bibliotekarz
Rosiński Krzysztof - geografia, przedmioty zawodowe
Siewiorek Aneta - zajęcia rewalidacyjne
Skiba Damian - wychowanie fizyczne, elementy samoobrony
Smolarczyk Edyta - wychowawca w internacie
Spurek Ewelina - wychowawca w internacie
Stolarczyk Daniel - wychowanie fizyczne, przygotowanie sprawnościowe
Suliga Agnieszka - matematyka
Szczukocki Artur - historia, WOS, elementy prawa, historia i społeczeństwo
Szumiał Iwona - informatyka, matematyka, przedmioty zawodowe
Ślęzak Artur - religia
Ślęzak Marta - informatyka, przedmioty zawodowe
Świetlicki Cezary - historia, WOS, historia i społeczeństwo
Walczak-Miszczak Elżbieta - geografia, przedmioty zawodowe
Wawrzczak Justyna - wychowawca w internacie
Wilk Aneta - geografia, przedmioty zawodowe
Witczyk Jarosław - informatyka, przedmioty zawodowe
Wójcik-Jaworska Beata - przedmioty zawodowe
Wrońska Irena - chemia, język angielski, język migowy
Zenka Grzegorz - język angielski
Ziental Joanna - matematyka, fizyka, informatyka
Ziobroń Edyta - religia, wychowawca w internacie