Projekty unijne

Włoszczowa ZS2 rollup 2021 net

Realizacja programu praktyk zagranicznych dla uczniów naszej Szkoły "Wkrocz w przyszłość"

Podsumowanie projektu


 

Włoszczowa ZS2 rollup 2021 netUczniowie klas czwartych technikum w naszej Szkole rozpoczęli intensywne przygotowania do wyjazdu na praktyki w Grecji.

MicrosoftTeams image

Z końcem maja 2022 roku został przeprowadzony nabór wniosków i rekrutacja uczniów do projektu „Wkrocz w przyszłość” o numerze 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393 w ramach Programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W dniach 16-25 maja 2022 roku prowadzona będzie rekrutacja uczestników do projektu numer 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393 pt. „Wkrocz w przyszłość”. Jej celem jest wyłonienie 30 uczniów, którzy w terminie 30 września – 20 października 2022 odbędą zagraniczne praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach wybranych branży.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 15 uczniów z profilu technik informatyk oraz 15 uczniów z kierunków technik ekonomista i technik rachunkowości.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz składania formularzy rekrutacyjnych do wychowawców klas bądź w sekretariacie szkoły. Dokumenty do pobrania poniżej.

Wyniki rekrutacji podane zostaną dnia 25 maja 2022 roku. Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu "Wkrocz w przyszłość"

Formularz zgłoszeniowy do projektu "Wkrocz w przyszłość"

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Szkoła ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wkrocz w przyszłość” numer 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393. Jego głównym celem jest realizacja 3-tygodniowych praktyk zagranicznych przez uczniów, zdobywających wykształcenie w ramach następujących kierunków kształcenia: technik informatyk (15 osób) oraz technik ekonomista/technik rachunkowości (15 osób). Do pozostałych celów projektu zalicza się:

- podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych, pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych;

- uznawanie i poświadczenie umiejętności i kwalifikacji dokumentami, w tym Europass-Mobilność, czyli europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym EQAVET;

- poprawa umiejętności posługiwania się językiem angielskim i wzmocnienie znajomości języka obcego branżowego, który jest wymagany w firmach na rynku pracy;

- poprawa zdolności interpersonalnych, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic kulturowych, etnicznych, religijnych, personalnych oraz umiejętności pracy zespołowej.

W kolejnych postach pojawiać się będą informacje odnośnie rekrutacji i kwalifikacji do projektu, uczniów zatem prosimy o uważne śledzenie informacji w tym zakresie.