Projekty unijne

W dniu 29.01.2024 r. Komisja wyłoniła Partnera Projektu w związku z ogłoszonym otwartym naborem partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w celu wzmocnienia potencjału dydaktycznego Zespołu Szkół Nr.2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, który ma zostać zrealizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego. Po analizie została wybrana oferta:

Project Hub sp.Zo.o., ul.Cienista 3, 60-587 Poznań

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00-003/23

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa / Zespół Szkół Nr.2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

Włoszczowa ZS2 rollup 2021 net

Realizacja programu praktyk zagranicznych dla uczniów naszej Szkoły "Wkrocz w przyszłość"

Podsumowanie projektu


 

Włoszczowa ZS2 rollup 2021 netUczniowie klas czwartych technikum w naszej Szkole rozpoczęli intensywne przygotowania do wyjazdu na praktyki w Grecji.

MicrosoftTeams image

Z końcem maja 2022 roku został przeprowadzony nabór wniosków i rekrutacja uczniów do projektu „Wkrocz w przyszłość” o numerze 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393 w ramach Programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.