Mamy przyjemność poinformować, że nasza Szkoła ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wkrocz w przyszłość” numer 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393. Jego głównym celem jest realizacja 3-tygodniowych praktyk zagranicznych przez uczniów, zdobywających wykształcenie w ramach następujących kierunków kształcenia: technik informatyk (15 osób) oraz technik ekonomista/technik rachunkowości (15 osób). Do pozostałych celów projektu zalicza się:

- podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych, pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych;

- uznawanie i poświadczenie umiejętności i kwalifikacji dokumentami, w tym Europass-Mobilność, czyli europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym EQAVET;

- poprawa umiejętności posługiwania się językiem angielskim i wzmocnienie znajomości języka obcego branżowego, który jest wymagany w firmach na rynku pracy;

- poprawa zdolności interpersonalnych, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic kulturowych, etnicznych, religijnych, personalnych oraz umiejętności pracy zespołowej.

W kolejnych postach pojawiać się będą informacje odnośnie rekrutacji i kwalifikacji do projektu, uczniów zatem prosimy o uważne śledzenie informacji w tym zakresie.