MicrosoftTeams image

Z końcem maja 2022 roku został przeprowadzony nabór wniosków i rekrutacja uczniów do projektu „Wkrocz w przyszłość” o numerze 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393 w ramach Programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Rekrutacja wyłoniła 30 uczniów technikum o profilu technik informatyk, technik rachunkowości i technik ekonomista, którzy jesienią w ramach projektu wyjadą na 3-tygodniowe praktyki do Grecji. Uczniowie będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe współpracując z zagranicznym partnerem, jak również doskonalić umiejętności językowe oraz poznawać kulturę i turystyczne walory wybranych rejonów kraju partnerskiego. Obecnie trwa przygotowanie uczniów do wyjazdu.