Zasady rekrutacji

Regulaminy rekrutacji 

doLiceum Ogólnokształcącego i Technikum

Zespołu Szkół  Nr 2
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

 na rok szkolny 2020/2021

II Liceum Ogólnoksztalcace

pobierz regulamin w formacie pdf

 pdf


 

Technikum Nr 1

pobierz regulamin w formacie pdf

 pdf

  

 

Regulaminy rekrutacji

do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

 na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

PO GIMNAZJUM

 pobierz regulamin w formacie pdf
 pdf

 

 

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

pobierz regulamin w formacie pdf

 pdf