Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji:

1) od 13 maja do 19 czerwca 2024 roku – złożenie  wypełnionego wniosku (podania) w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 15.00

2) od 21 czerwca do 10 lipca 2024 roku do godziny 15.00  uzupełnienie podania poprzez dostarczenie innych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej)

3) Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

– 18 lipca 2024 roku, do godziny 12.00 

4) Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

– 25 lipca 2024 roku, do godziny 14.00

  Zapraszamy!!!

Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego  we Włoszczowie na rok szkolny 2024/2025 

Zarządzenie nr 15/2024 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim