Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji:

1) od 15 maja do 21 czerwca 2023 roku – złożenie  wypełnionego wniosku (podania) w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 15.00

2) od 23 czerwca do 12 lipca 2023 roku do godziny 15.00  uzupełnienie podania poprzez dostarczenie innych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej)

3) Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

– 20 lipca 2023 roku, do godziny 12.00 

4) od 21 lipca 2023 roku do 27 lipca 2023 roku do godziny 15.00  potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

5) Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

– 28 lipca 2023 roku, do godziny 14.00

 

 

Zapraszamy!!!

 

Zarządzenie nr 17.2023 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa świętokrzyskiego

Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego  we Włoszczowie na rok szkolny 2023/2024