Zasady rekrutacji

Szanowni Rodzice i Kandydaci!!!

 

Rekrutacja do naszej szkoły wygląda następująco:

1)      od 17 maja  do 21 czerwca  2021 r. – złożenie  wypełnionego wniosku (podania) w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 -15.00

2)      od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie podania  poprzez dostarczenie innych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej).

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

–   22 lipca 2021, godz. 12.00.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

–   02 sierpnia  2021, godz. 12.00.

 

W razie pytań należy skontaktować się z naszym sekretariatem - 41 39 42 212

Zapraszamy !!!

DOBRY WYBÓR – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 8.2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego

Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego  we Włoszczowie na rok szkolny 2021/2022