Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji:

1) od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku – złożenie  wypełnionego wniosku (podania) w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 15.00

2) od 24 czerwca do 13 lipca 2022 roku do godziny 15.00  uzupełnienie podania poprzez dostarczenie innych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej)

3) Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

–   21 lipca 2022 roku, do godziny 12.00

4) od 22 lipca 2022 roku do 29 lipca 2022 roku do godziny 15.00  potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

5) Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

–   1 sierpnia  2022 roku, do godziny 14.00

 

W razie pytań należy skontaktować się z naszym sekretariatem - 41 39 42 212

Zapraszamy!!!

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 12.2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa świętokrzyskiego

Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego  we Włoszczowie na rok szkolny 2022/2023