KLASA POŻARNICZO-RATOWNICZA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

Skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach związanych ze strażą pożarną, potrafiących radzić sobie w trudnych warunkach, lubiących nowe wyzwania.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

  1. Właściwe zachowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;
  2. Udzielanie potrzebnej pomocy;
  3. Wysoka sprawność fizyczna.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
Geografia;
Drugi do wyboru z: wiedza o społeczeństwie,  biologia,  język angielski.

PRZEDMIOTY DODATKOWE:
Ratownictwo, przygotowanie sprawnościowe, elementy samoobrony.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie;
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie;
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie;
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy;
Inne uczelnie - z kierunkami o profilu ratowniczym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Straż Pożarna;
Ratownictwo wodne;
Ratownictwo lądowe;
Ratownictwo górskie;
Inne - zgodne z zainteresowaniami.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

W ramach przedmiotu Ratownictwo mamy dodatkowe zajęcia w wymiarze 5 godzin w cyklu. 
Zajęcia praktyczne z ratownictwa realizowane w jednostce PSP. 
Zajęcia praktyczne z pływania i ratownictwa wodnego - nasi absolwenci zdobywają uprawnienia ratownika wodnego i pracują w ciekawych miejscach. 
Wysokie miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

W planach - budowa nowoczesnego zewnętrznego toru przeszkód idealnie pasującego do bazy treningów sprawnościowych.