KLASA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

To doskonały wybór dla uczniów interesujących się literaturą.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

1. Absolwent klasy będzie świadomym odbiorcą tekstów literackich;
2. Odkryje i rozwinie własne predyspozycje i talenty;
3. Pogłębi umiejętność obserwacji i interpretacji rzeczywistości, twórczą wyobraźnię i erudycję;
4. Będzie dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na wyższych uczelniach, zwłaszcza na uczelniach  humanistycznych (prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, nauki społeczne i inne);
5. Będzie mógł dostosować się do wymagań rynku pracy poprzez: zdobywanie, przetwarzanie i korzystanie z wszelkiego rodzaju źródeł informacji;
6. Będzie przygotowany do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i kulturalnym;
7. Pozna metody i techniki umożliwiające nawiązanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi i pracę z nimi.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Elementy prawa, historia sztuki, język migowy.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Filologia polska; 

Historia;

Archiwistyka;

Pedagogika;

Dziennikarstwo;

Bibliotekoznawstwo.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach, olimpiadach literackich, artystycznych (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Ogólnopolski Turniej Językowy, Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Olimpiada Teologii Katolickiej).

Współpracujemy z Domem Kultury we Włoszczowie, Biblioteką Publiczną we Włoszczowie, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach Filia we Włoszczowie, Narodowym Teatrem  Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, Krakowską Agencją Artystyczną Filia Bielsko-Biała.