tech zywienia1

TECHNIK  
ŻYWIENIA  I  USŁUG  GASTRONOMICZNYCH Z ELEMENTAMI DIETETYKI

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki  jest  idealnym kierunkiem dla osób dbających o zdrowy styl życia oraz lubiących przygody ze sztuką kulinarną. Daje  wiele możliwości zawodowych oraz rozwija zainteresowania kulinarne. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia, przygotowaniem przyjęć okolicznościowych oraz  sporządzaniem potraw i napojów. Pozwala  poszerzać wiedzę z zakresu dietetyki oraz zdrowej i ekologicznej żywności.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Z nami nauczysz się:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów tradycyjnych i dietetycznych,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • stosowania kalkulatorów dietetycznych,
 • organizacji imprez okolicznościowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • stosowania metod obsługi gości,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania urządzeń gastronomicznych do przygotowywania potraw i napojów,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • współpracy w zespole,
 • języka obcego zawodowego.

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych na lokalnym rynku lub poza nim.  To Twój wybór!!!

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, WOS, język obcy nowożytny, fizyka

Wybór należy do uczniów decyduje większość.

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Po ukończeniu szkoły można uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji w ramach zawodu:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Po ukończeniu technikum TŻ i UG można:

 • prowadzić własną działalność gastronomiczną,
 • podjąć pracę w restauracji, kawiarni, hotelu, gospodzie, pubie, stołówce,
 • być zatrudnionym w kurortach wypoczynkowych, sanatoriach, domach opieki społecznej,
 • pracować w firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
 • po zdobyciu doświadczenia, awansować na stanowisko szefa kuchni,
 • podjąć pracę w zakładach gastronomicznych w Polsce i na świecie.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Naukę można kontynuować na kierunkach:

 • Technologia żywności i żywienie człowieka,
 • Technologia i organizacja gastronomii,
 • Żywienie człowieka i ocena żywności,
 • Gastronomia i hotelarstwo,
 • Dietetyka,
 • Gastronomia i sztuka kulinarna,
 • Bezpieczeństwo żywności.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

 • Wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych,

 •  Nowoczesnymi i bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami,

 •  Udziałem w olimpiadach np. Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, gdzie uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w etapie centralnym zwalnia z części pisemnej kwalifikacji HGT.02 i HGT.12 z wynikiem 100% , a także daje możliwość dostania się na wiele uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego.

Mamy swoją finalistkę!!!

Udziałem w unijnych projektach dającym uczniom atrakcyjne staże oraz nowy sprzęt do wyposażenia pracowni. Nasz najnowszy sprzęt to:

-urządzenie do sous vide,

-pakowarka próżniowa,

-grill elektryczny,

-sokowirówka,

-blender kielichowy,

-szokówka

-projektor multimedialny z ekranem.