technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA

symbol cyfrowy zawodu: 351203

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Technik informatyk to zawód cieszący się stałą popularnością, poszukiwany przez pracodawców oraz wysoce rozwojowy. Szybki rozwój sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego bezustannie generuje powstawanie nowych stanowisk pracy. Specjaliści z obszaru IT poszukiwani są do pracy we wszystkich sektorach, które w swojej działalności wykorzystują innowacyjne technologie internetowe. Specjaliści IT znajdują się  wśród najbardziej poszukiwanych pracowników w Polsce i zagranicą.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent technikum informatycznego przygotowuje się do wykonywania następujących  zadań zawodowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • tworzenia i administracji stronami internetowymi
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
 • programowania aplikacji internetowych
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, WOS, język obcy nowożytny

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Kształcenie z zawodzie technik informatyk odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Po zdaniu egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje INF.02 oraz INF.03 oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskuje tytuł   TECHNIKA INFORMATYKA.

W programie technikum zawarty jest  również program 8-tygodniowych praktyk zawodowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Absolwenci technikum informatycznego znajdą pracę m.in.:

 • zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
 • firmach instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • firmach specjalizujących się w tworzeniu stron WWW
 • firmach sprzedających sprzęt i akcesoria komputerowe
 • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Uczeń technikum, po pięcioletnim okresie nauki może przystąpić do  egzaminu maturalnego.

Absolwent może podjąć naukę na uczelni wyższej na wszystkich kierunkach.

Wiedza, uzyskana podczas kształcenia w tym technikum, staje się bardzo przydatna  na kierunkach technicznych a w szczególności informatycznych.