KLASA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

Klasa psychologiczno-społeczna jest idealnym wyborem dla uczniów, którzy interesują się człowiekiem, jego emocjami i psychiką, umieją  słuchać  i wyciągać z tego wnioski. Ponadto są zaciekawieni zjawiskami zachodzącymi w gospodarce,  polityce i społeczeństwie.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

1. Interpretowanie i analizowanie tekstów literackich pod kątem społeczno-psychologicznym;

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji;

3. Praca w zespole lub kierowanie jego pracą;

4. Planowanie swojej przyszłej kariery zawodowej;

5. Rozpoznawanie sytuacji gospodarczej i ekonomicznej;

6. Planowanie działalności gospodarczej na rynku pracy;

7. Wykorzystywanie różnych technik biurowych;

8. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach;

9. Niesienie pomocy innym - wolontariat;

10.Budowanie i podtrzymywanie kontaktu z drugim człowiekiem.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
Język polski,
Wiedza o społeczeństwie.

PRZEDMIOTY DODATKOWE:
Język migowy, elementy psychologii, elementy pedagogiki.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Resocjalizacja;
Administracja publiczna i samorządowa;
Socjologia;
Filologia polska;
Historia;
Archiwistyka;
Archeologia;
Pedagogika;
Dziennikarstwo;
Prawo;
Stosunki międzynarodowe;
Politologia;
Ekonomia;
Przedsiębiorczość;
Bibliotekoznawstwo;
Psychologia.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach, olimpiadach o tematyce społeczno - psychologicznej.

Współpracujemy z Domem Dziecka w Nagłowicach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie, Komendą Powiatową Policji, Domem Opieki Społecznej we Włoszczowie itp.