KLASA SPORTOWO-MILITARNA 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

Klasa skierowana do uczniów o zainteresowaniach związanych ze sportem, aktywnością fizyczną, różnorodnymi służbami mundurowymi.

 ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

1. Pływanie;
2. Wykonanie ćwiczeń przydatnych podczas rekrutacji do służb mundurowych, AWF i innych;
3. Radzenie sobie w trudnych warunkach terenowych i pogodowych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
Geografia;
Drugi do wyboru z: wiedza o społeczeństwie, biologia lub język angielski.

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Przygotowanie sprawnościowe, elementy samoobrony, nauka i doskonalenie pływania.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

- AWF (Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawa, Gdańsk);
- Akademie wojskowe (AWL Wrocław, AL Dęblin, WAT Warszawa, AMW Gdynia);
- Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie;
- Uczelnie pedagogiczne z kierunkami sportowymi;
- Inne, zgodne z zainteresowaniami.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Wojsko, policja, straż graniczna, służba więzienna, agencje ochrony, szkoły, baseny, gabinety odnowy i rehabilitacji, kluby sportowe.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

Nasi absolwenci studiują w AWL Wrocław, WAT Warszawa, AWK Kraków, AWF Katowice.

Zajęcia na basenie prowadzone są przez cały cykl nauczania.
Rekreacyjnie w ramach zajęć jeździmy na: ściankę wspinaczkową, lodowisko, strzelnicę.
Odwiedzamy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, Targi zdrowia w Warszawie,
Uczestniczymy w różnych zawodach sportowych – w 2019 r nasza drużyna wygrała Ogólnopolski Turniej Szkół Mundurowych w piłce nożnej - zawody rozegrano w Warszawie.