Dostępna przestrzeń publiczna

Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40

 

realizuje projekt polegający na budowie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 w ramach programu „ Dostępna Przestrzeń Publiczna” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych poprzez poprawę dostępności do usług świadczonych przez jednostkę publiczną jaką jest Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wsparcie finansowe jednostek w spełnieniu wymogów dostępności określonych

w Ustawie o dostępności z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wnioskowana kwota: 7 069,62 zł

Łączna wartość projektu: 8 837,03 zł

dostepnosc

Deklaracja dostępności - Dostępność cyfrowa - zs2wloszczowa.pl

Urząd Gminy w Oksie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zs2wloszczowa.pl

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • faksów 41 39 42 212

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 2 Im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa.

 1. Do budynku prowadzi 4 wejścia od ul. Koniecpolskiej. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia brak podjazdu dla wózków.
 2. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia nr 2.
 3. Budynek jest niedostępny dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.
 4. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych