KLASA  MATEMATYCZNA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

W tej klasie tajniki matematyki staną się dla Ciebie jasne. Na lekcjach przedmiotów kierunkowych nie tylko poznasz wiele interesujących faktów, ale również je zrozumiesz, a wszystko to pod kierunkiem nauczycieli, których celem jest nie tylko nauczyć i przygotować do matury, lecz także zarazić pasją. Materiał nauczania z przedmiotów kierunkowych będzie poszerzany i utrwalany podczas kół zainteresowań, warsztatów i maratonów maturalnych. Uczniowie przygotowujący się do konkursów będą mogli liczyć na indywidualne konsultacje z nauczycielem – opiekunem.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

- Opanowanie materiału programowego z matematyki oraz chemii/biologii/geografii /języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalające na osiągnięcie wysokich wyników na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z ww. przedmiotów,

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, modelowania matematycznego oraz argumentacji podczas pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,

- Pogłębianie swojej wiedzy oraz wszechstronny rozwój zainteresowań poprzez udział w wykładach popularnonaukowych i zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych / Politechnika Świętokrzyska, UJ i UR w Krakowie, UJK w Kielcach

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
Matematyka;
Drugi do wyboru z: język angielski, biologia, geografia, chemia.

PRZEDMIOTY DODATKOWE: 
Język angiels
ki techniczny.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

- Podjęcie studiów na kierunkach inżynierskich na politechnikach i uniwersytetach: archeologia, architektura, urbanistyka, budownictwo, elektrotechnika, automatyka i budowa maszyn, mechatronika,  energetyka, inżynieria produkcji, telekomunikacja, ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, geodezja i kartografia, geologia, gospodarka przestrzenna, transport i logistyka, nawigacja, handel zagraniczny, analityka gospodarcza, ochrona środowiska, biotechnologia, technologia żywności, dietetyka, bezpieczeństwo żywności, kosmetologia, leśnictwo, inżynieria chemiczna i materiałowa, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, zarządzanie i administracja,

- Studia na kierunkach pedagogicznych: matematyka, geografia, chemia, biologia,

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

Nasi absolwenci studiują na kierunkach technicznych  (AGH w Krakowie, Politechnika Krakowska,  Politechnika Świętokrzyska), ekonomicznych ( UJ i UE w Krakowie, UE w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski) oraz uczelniach wojskowych,

Uczniowie klas matematycznych odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych: Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny, Jagielloński Turniej Matematyczny, Olimpiada Statystyczna, Ogólnopolski Konkurs Logiczny.