Spis treści


CZARNIECKI ZS2

II LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

- czteroletni cykl nauki,
- jeden przedmiot w zakresie rozszerzonym od 1 klasy,
- drugi przedmiot wybrany od 2 klasy lub dwa przedmioty rozszerzone od 1 klasy. 
                                                                                                   

PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:


TECHNIKUM NR 1:

- pięcioletni cykl nauki,
- jeden przedmiot w zakresie rozszerzonym od 1 klasy - zależy od wyboru większości w klasie/grupie,
- uczniowie technikum, którzy zdadzą egzaminy zawodowe i uzyskają dyplom zawodowy, są zwolnieni z obowiązku zdawania przedmiotu rozszerzonego na egzaminie maturalnym.

PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:


WYBÓR FAKULTETÓW NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - 2 GODZINY TYGODNIOWO:

-  piłka nożna dziewcząt
-  piłka siatkowa dziewcząt
-  piłka koszykowa dziewcząt
-  piłka ręczna dziewcząt 

- piłka nożna chłopców
-
piłka siatkowa chłopców
- piłka koszykowa chłopców
- piłka ręczna chłopców
- pływanie

- fitness / taniec
- sporty siłowe - siłownia dziewczęta
- sporty siłowe - siłownia chłopcy
- sporty walki - samoobrona
- tenis stołowy


OFERTA JĘZYKÓW OBCYCH, DO WYBORU:

- język angielski
- język hiszpański
- język niemiecki
- język rosyjski
- język włoski

DODATKOWE JĘZYKI DLA ZAINTERESOWANYCH:

- język migowy
 

OFERTA INTERNATU

 

 


 Harmonogram rekrutacji:

1)      od 15 maja do 21 czerwca  2023 roku – złożenie  wypełnionego wniosku (podania) w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 15.00

2)    od 23 czerwca do 12 lipca 2023 roku  uzupełnienie podania poprzez dostarczenie innych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej).

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

–   20 lipca 2023 roku, godzina 12.00

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

–   28 lipca 2023 roku, do godz. 14.00

 

 

Zapraszamy!


PODANIE DO POBRANIA