W dniu 02.12 Panie Olga Pasowska-Kopeć i Magdalena Pryt-Podstawka odbyły 10-cio godzinne szkolenie dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym

Szkolenie podzielone było na 2 sektory, w których Panie nauczycielki zgłębiały wiedzę na temat struktury egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego na poziomie dwujęzycznym. Podczas szkolenia, pod bacznym okiem egzaminatorów z OKE ŁÓDŹ, sprawdzały i oceniały prace uczniów. Po odbytym szkoleniu Panie zostały wpisane do ewidencji egzaminatorów maturalnych z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

SERDECZNIE PANIOM GRATULUJEMY!

Czym jest matura dwujęzyczna?

Do matury dwujęzycznej mogą przystąpić tylko i wyłącznie uczniowie klas dwujęzycznych i szkół dwujęzycznych.

Typy zadań są podobne w przypadku matury na poziomie rozszerzonym/B2+/C1/, jednak to, co je różni, to głównie poziom zaawansowania języka - C1/C2 - dla matury dwujęzycznej.

Matura dwujęzyczna z angielskiego to wymagający egzamin, który pozwala uczniom osiągnąć zaawansowany poziom komunikacji w języku angielskim. Ocena wyników jest ważna nie tylko w kontekście zdobywania wyższego wykształcenia, ale także w aspekcie międzynarodowej mobilności zawodowej. Jest to wyjątkowa szansa na rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych, co może otworzyć wiele drzwi na drodze zawodowej.

Dobrze zdana matura na poziomie dwujęzycznym zwiększa szanse w czasie rekrutacji na uczelnię wyższą. Dlatego warto uczyć się języka angielskiego, ponieważ umiejętności posługiwania się tym językiem to potężny atut. So, let's learn then!

Link do matury pisemnej"  jezyk-angielski-2023-maj-matura-dwujezyczna.pdf (arkusze.pl)