1

Delegacja uczniów z "Czarnieckiego"  – uczestników bożonarodzeniowej akcji pomocy dla Polaków na Wileńszczyżnie  wzięła udział w LVII sesji  Rady Powiatu Włoszczowskiego i spotkała się z naszymi rodakami z Litwy… 

W środę, 31 stycznia 2024 r.  w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się LVII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.  Zostali na nią zaproszeni uczniowie naszej szkoły w  związku z przeprowadzoną w ZS Nr 2,  w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia akcją charytatywnej pomocy rodakom  na Litwie z obwodu Soleczniki - "Bożonarodzeniowa paczka dla rodaka na Wileńszczyźnie". 

Organizatorami zbiórki żywności i artykułów chemicznych, kosmetyków byli: Starostwo Powiatu Włoszczowskiego, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rozywkowe. Dołączyliśmy i my, jako Zespół Szkół Nr 2  im. Hetmana Stefana Czarnieckiego. Zbieraliśmy przez 3 tygodnie trwania akcji podstawowe produkty żywnościowe, słodycze, środki chemiczne do mycia, czyszczenia przydatne w kuchni, łazience oraz higieniczne i kosmetyki dla dzieci, dorosłych. Co tydzień ekipa uczniów – logistyków zbiórki z klas: 2 PS LO, 3 PS LO oraz 1 TI/TG, wraz z opiekunem – Lidią Jurek, nauczycielem bibliotekarzem -  protokołem  przekazywała  posegregowane, spakowane zebrane dary z punktu szkolnej akcji, tj. z biblioteki do PCK-R. 

Przed rozpoczęciem obrad radnych powiatu nasi delegaci – najbardziej zaangażowani uczestnicy akcji, uczniowie z klas:  1 PS/BCH, 2 TI, 2 J, 3 PS/MAT, 3 J,  3 TI oraz 4 TI pod opieką  Lidii Jurek  oraz  Pana Marka Ledwocha – dyrektora ZS Nr 2 wysłuchali artystycznego występu młodzieży zamieszkującej Wileńszczyznę, dla których akcja-paczka była przeznaczona.  To właśnie do nich, naszych rodaków z obwodu Soleczniki,  trafiły paczki żywnościowe, chemiczne  zebrane także przez "Czarnieckiego".  Opiekun dzieci i młodzieży - Pan Tadeusz Romanowski ze wspólnoty polonijnej podziękował naszym uczniom za pomoc okazaną wielu polskim rodzinom mieszkającym na Litwie i Białorusi. Goście zza wschodniej granicy przekazali naszej młodzieży obecnej na spotkaniu pamiątkowe medaliki oraz obrazy z wizerunkami świętych.

Chcemy  podkreślić aktywność naszych Uczniów, ich Rodziców, podziękować im, bo jak usłyszeliśmy w starostwie, byliśmy jedyną szkołą, która zaangażowała się w tę pomoc.

Zdjęcia: Pan Marek Ledwoch i Adam Trela, kl. 3 Technikum Informatyczne.

Relacja: Natalia Młynarczyk, Natalia Janowska, Oliwia Stachura, Majka Wrzeszcz, kl. 3 psychologiczno-społeczna LO

2

3 Duży

4 Duży

5

6

7

8

9 1

9 2

10

https://www.moja-gazeta.com.pl/rodacy-z-wilenszczyzny-na-sesji-rady-powiatu-wloszczowskiego-dziekowali-za-bozonarodzeniowe-paczki