Opiekunowie biblioteki szkolnej  od roku 1956 - obecnie:

 

1. pani Krystyna Pura  /1956 - 1985/

2. pani Ewa Sadowska  /1960 - 1966/

3. pani Janina Werner  /1969 - 1971/

4. pani Zenobia Nowak  /1963 - 1965/

5. pani Alicja Kutrzyk  /1969 - 1978/

6. pani mgr Janina Prokopowicz  /1978 - 1990/

7. pani mgr Danuta Wdowiak  /1990 - 2001/

8. pani mgr Magdalena  Rak /1997 - nadal/

9. pani mgr  Lidia  Jurek /2001 - nadal/

 

 

 

 

Źródło: ZSP Nr 2

Redakcja: Lidia Jurek