PRZEWODNICZĄCY

SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

1. BĄBA Kazimierz (1977-1978)

2. SZTABIŃSKA Maria (1978-1980)

3. ŁAPOT Józef (1980-1981)

4. GLANDA Zenon (1988-1989)

5. KOZIEŁ Magdalena (1989-1990)

6. KOWALCZYK Artur (1990-1992)

7. BULSKA Agnieszka (1994-1995)

8. SYNOWSKA Sylwia (1995-1996)

9. PIETRALA Aneta (1996-1997)

10. CIOSEK Katarzyna (1997-1998)

11. WALASEK Paweł (1998-1999)

12. SUPERNAT Aleksandra (1999-2000)

13. RUSEK Agnieszka (2000-2001)

14. ŁOPATOWSKI Michał (2001-2002)

15. CHABIOR Agnieszka (2002-2004)

16. OLCZYK Jolanta (2004-2005)

17. KUSA Marta (2005-2006)

18. ODULIŃSKA Agnieszka (2006-2008)

19. KOZIEŁ Klaudia (2008-2009)

20. BĄK Katarzyna (2009-2010)

21. LIGÓR Albert (2010-2010)

22. BARTOS Mateusz (2010-2012)

23. KWIETNIEWSKI Paweł (2012-2013)

24. SOSNOWSKI Marcin (2013-2014)

25. JUŚKIEWICZ Kamil (2014-2015)

26. WOŹNIAK Kamil (2015-2016)

27. GÓRSKI Damian (2016-2017)

28. KOZIEŁ Julia (2017-2019)

29. DRĄŻYK Mateusz (2019-2021)

30. WYCISZKIEWICZ Magdalena (2021)

31. GIEROŃ Zuzanna (2021-2022)

32. CHOLERZYŃSKA Maria (2022 - obecnie)

Opracował: R. Pacanowski