Multimedia

Rok 2024 decyzją Senatu RP został ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Jest to prawdopodobnie największa inicjatywa realizowana w obszarze pozaformalnej edukacji ekonomicznej i finansowej w Polsce.

W bieżącym roku będziemy obchodzili rocznice:

  • 100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
  • 100-lecia powstania polskiego złotego;
  • 100-lecia powstania Banku Polskiego;
  • 100-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego – pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego;
  • 100-lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka” książki Janusza Korczaka – powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej.
W ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej klasa IV technikum ekonomicznego uczestniczyła w lekcji online nt. Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania. Wykład prowadził profesor Witold Orłowski - znany publicysta i nauczyciel akademicki.
 
Multimedia 1
 
Multimedia 2
 
Multimedia 4
 
Multimedia 5
 
Multimedia 6