A Duży

Skąd się u nas biorą liderzy wypożyczeń ze zbiorów biblioteki szkolnej? Wyniesione z domów i poprzednich szkół nawyki czytelnicze pielęgnujemy i rozwijamy. Pracujemy nad tymi czytelnikami, którzy dopiero zaczynają swoje przygody z książką.  Mamy i w tym roku szkolnym za I semestr nauki uczniów wyróżniających się osiągniętymi najwyższymi wynikami w czytelnictwie… 

 c Duży

Nasze uczennice i nasi uczniowie mają możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności,  w tym poszerzania znajomości literatury pięknej oraz kompetencji w zakresie kultury czytelniczej dzięki  systematycznie rozwijanemu, aktualizowanemu księgozbiorowi, np. w ramach zrealizowanych dwóch edycjach programu NPRC czy przez pozyskiwanie wartościowych darów książkowych zgodnych z realizowaną podstawą programową kształcenia i  zainteresowaniami czytelników. 

Kupujemy nowości z beletrystyki lub popularnonaukowe zgodnie z oczekiwaniami młodzieży zgłaszanymi m.in. w bibliotecznej sondzie czytelniczej, podczas rozmów w bibliotece. Nie krytykujemy wyborów. Nie dociskamy uczniów do przeambitnych tytułów, bo czytanie ma dać radość! Do tego dochodzi bibliotekarska praca  nauczycieli bibliotekarzy.

Bibliotekarze szkolni zachęcali i zachęcają wszystkich młodych ludzi do odwiedzania naszej biblioteki, wypożyczania książek i czasopism. Czytania. Szeregowi podejmowanych w bibliotece działań upowszechniających czytelnictwo, popularyzujących książkę drukowaną, korzystanie z bibliotek towarzyszyło przez cały I semestr w roku szkolnym 2023/2024 hasło: "Włącz się w czytanie". 

Możemy pochwalić się  w tym semestrze nauki grupą uczniów liceum i technikum z naszego Zespołu Szkół,  którzy często odwiedzali bibliotekę i chętnie wypożyczali ze szkolnego księgozbioru różnorodne książki,  np. do bieżącej nauki,  konkursów i olimpiad i do poczytania  wolnym czasie dla relaksu. 

Oto nasi liderzy! Wszystkim gratulujemy wytrwałej pasji czytelniczej i zapraszamy nadal do korzystania z biblioteki.

W Liceum Ogólnokształcącego wypożyczeniami wyróżnili się:

1 miejsce: Młynarczyk Natalia, kl. 3 psychologiczno-społeczna/matematyczna
2 miejsce: Jakubowska Daria, kl. 2 psychologiczno-społeczna/sportowo-militarna
3 miejsce: Łączek Julia, kl. 4 humanistyczna/psychologiczno-prawna
4 miejsce: Halaba Julia, kl. 4 językowa i Czaińska Kinga, kl. 3 psychologiczno-społeczna/ matematyczna.

W Technikum wypożyczeniami wyróżnili się:

1 miejsce: Tworkowska Weronika, kl. 2 Technikum Informatyczne i Rajca Patryk, kl. 3 Technikum Informatyczne
2 miejsce: Fatyga Andżelika, kl. 4 Technikum Ekonomiczne/Technikum Reklamy
3 miejsce: Borowiecka Anna, kl. 3 Technikum Reklamy/Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
4 miejsce: Prokop Daniel, kl. 1 Technikum Geodezji/ Technikum Informatyczne

Liderzy wypożyczeń w ZS nr 2 za I semestr nauki w roku szkolnym 2023/2024:

1 miejsce:  Młynarczyk Natalia
2 miejsce: Jakubowska Daria
3 miejsce: Łączek Julia
4 miejsce: Tworkowska Weronika i Rajca Patryk.

B

G DużyInformacja i zdjęcia: Lidia Jurek