MicrosoftTeams image 29 Duży

12 grudnia 2023 roku w Kielcach na  Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego oraz Politechnice Świętokrzyskiej odbyły się zawody okręgowe VIII Olimpiady Statystycznej.

Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Karolina Wojdała z kl. III PS/MAT i Michał Jamróz z klasy V TR/TI. Łącznie w zawodach okręgowych wzięło udział 88 uczniów z 31 szkół okręgu świętokrzyskiegoUczeń Michał Jamróz zajął IV miejsce w województwie, a tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego. Gratulujemy Michałowi!

Opiekunem Michała jest Renata Konwiak – nauczycielka matematyki.

I etap zawodów centralnych odbędzie się 28 lutego 2024 r.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej program, ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, podstawy przedsiębiorczości, analiza ekonomiczna, finanse i bankowość, geografia i wiedza o społeczeństwie.