05.07.2022: ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Zapraszamy uczniów i wychowawców po odbiór w/w dokumentów według następującego harmonogramu do sali 07

godzina - 12:30 klasa IV TE/TOR/TŻ -  Pniewska Teresa

godzina - 13:00 klasa IV TI - Gładzik-Karpińska Bogusława

godzina - 13:30 klasa III BIO - Kocełuch Agnieszka

godzina - 14:00 klasa III PS/J - Świetlicki Cezary

godzina - 14:30 klasa III PPR - Małek Mariusz


Jeżeli ktoś nie może odebrać dokumentów w wymienionym terminie to zapraszamy od 6 lipca do sekretariatu szkoły w godzinach pracy.