Informacje o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista rezerwowa) są udostępnione na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły lub pod nr tel. 413942212.