ikona4 marca 2022 roku Kuratorium Oświaty w Kielcach poinformowało o finansowym wsparciu placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych w 2022 roku oraz wskazaniem organów prowadzących te placówki/szkoły/biblioteki pedagogiczne w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”.

Wśród placówek znalazło się również II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Nasza Szkoła w ramach finansowego wsparcia otrzyma ze środków budżetu państwa kwotę 12 tysięcy złotych oraz 3 tysiące złotych w ramach wkładu własnego organu prowadzącego, czyli Powiatu Włoszczowskiego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia biblioteki.

Warto wspomnieć, że w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa… w 2017 roku otrzymaliśmy podobne wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Kielcach

https://kuratorium.kielce.pl/57541/wyniki-kwalifikacji-wnioskow-w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-w-roku-2022/