210 548338

 

 

 

 

 

 

 

Biograficzna wystawa elementarna
przygotowana  przez Biuro Edukacji Narodowej
IPN

Dzień Flagi RP i Święto Narodowe 3 Maja – ZDZ Chełm

 11.01.2021 r.

Opowiada o życiu i śmierci jednego z bohaterów Szarych Szeregów, żołnierza legendarnego batalionu AK „Zośka” por. Jana Rodowicza „Anody”. Przybliża jego działalność konspiracyjną, m.in. udział w słynnej akcji pod Arsenałem z 26 marca 1943 r., walkę w Powstaniu Warszawskim oraz aktywność w konspiracji antykomunistycznej w 1945 r. Przypomina także o jego tragicznej śmierci w areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 7 stycznia 1949 r.

Wystawa jest zorganizowana w  15 planszach (panelach) tematycznych, dostępna w 2 plikach do pobrania  (w formacie B1 lub A3) i samodzielnego wydrukowania całości - link:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy

Autorami wystawy są: dr Paweł Rokicki; recenzja: dr Przemysław Benken; korekta: Katarzyna Ziębik; koncepcja graficzna serii: Paulina Żak; Skład: Szymon Węglowski.

W wystawie wykorzystano zdjęcia z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Szkolnego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz fotografie autorskie: Przemysława Benkena, Juliusza B. Deczkowskiego „Laudańskiego”, Piotra Waglewskiego i Piotra Życieńskiego.

! Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – ministerstwo wprowadzające bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo zewnętrzne uzyskiwane przez kontrwywiad i wywiad, funkcjonujące w czasie tworzenia dyktatury komunistycznej w PRL na polecenie i pod dyktando władz radzieckich.

    210 548354210 548374

 

 

Żródło: IPN Warszawa
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental