01„Pasja, profesja, powołanie” - hasło przewodnie realizowanego w październiku w ,,Czarnieckim" cyklu przedsięwzięć - wykłady konwersatoryjne, warsztaty, rozmowy - przygotowujących uczniów do samodzielnego i świadomego planowania własnej kariery...

 

 

 

02 

 

 

22.10.2019 r. w ramach OTK uczniowie klasy III TE/TG/TŻiUG  pod opieką nauczyciela ekonomisty pani Grażyny  Gawron i katechety pana Artura Ślęzaka  razem  z uczniami  klasy II TE/TOR/TŻiUG pod opieką  doradcy zawodowego pani Kamili  Muszyńskiej  uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie. Tematem spotkania  - Aktywne metody poszukiwania pracy.

 

Doradca zawodowy zapoznał też młodzież z aktualnymi ofertami rynku pracy.

24.10.2019 r.  uczniowie klasy  III AP/TJ LO oraz grupa  z kl. III SM LO wraz z opiekunami - panią Kamilą Muszyńska,  panią Iwoną  Szumiał i panem Cezarym  Świetlickim  wzięli  udział w Giełdzie Pracy zorganizowanej przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP we Włoszczowie z udziałem firmy AB JOB Service Polska.

 

Podczas giełdy nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy krótkoterminowej i stałej. Przedstawicielka agencji pracy przedstawiła młodzieży oferty pracy w kraju i za granicą. Omówiła także warunki pracy i płacy.

 

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery we Włoszczowie udzielili porad,  w jaki sposób podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz na co zwrócić uwagę przed rozmową kwalifikacyjną. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne dotyczące działalności jednostek OHP.

25.10. 2019 r. uczniowie klas IV TI,  II TŻ,  II TE, III PS/DJ, I BIO/CHEM LO wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Kielc  na temat ,,Twoja profesja w odniesieniu do kompetencji i umiejętności”.

 

W trakcie spotkania - warsztatu uczniowie przepracowali  kilka istotnych kwestii  dotyczących planowania ścieżki kariery zawodowej.  Zastanawiano się, jak zaplanować własną karierę, by zrealizować swoje potrzeby i oczekiwania i  aby być w zgodzie z samym sobą. Ponadto:  Którą drogę wybrać? Rozpoznawano własne zasoby: możliwości, uzdolnienia. Określano: Czego oczekuję odnośnie własnej kariery zawodowej? Szukano odpowiedzi na pytania: Dlaczego warto zarządzać swoją karierą? Jak świadomie zarządzać swoją karierą?  Jak przekuć pasję w pracę?

 

                                                                   Podobny obraz

Pasja a praca. Czy możliwe żeby szły w jednej parze?

Cel i marzenie. Czy mają coś wspólnego? A co, jeśli nie? 

Co muszę wiedzieć? Od czego zacząć?

Na co zwrócić szczególną uwagę?

 

 

Moje zasoby drogowskazem do kariery. Chcę poznać swoje zasoby

– mocne i słabe strony. Sprawdzę, jak poznanie samego siebie w

świetle zasad pozytywnego myślenia i samoakceptacji wpłynie na

moje wybory. Czy istnieje związek pomiędzy zainteresowaniami 

i predyspozycjami zawodowymi?

 

 

Praca lub wolontariat jako pomysł na zdobycie doświadczenia

i rozwój moich zainteresowań.

 

 

Czy PASJE osobiste mogą wpłynąć na odkrycie w sobie

ciekawego POWOŁANIA i zdobycie wymarzonej PROFESJI,

oraz jak te elementy wpływają na rozwój kariery osobistej

i czy mają znaczenie na dzisiejszym rynku pracy?

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

Źródło: info i foto pani Kamila Muszyńska
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental