Konkurs EKOKONTROLKI

DSCF2836Dobiegł końca Powiatowy Konkurs „Ekokontrolek”, którego organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie…

 

 

 

 

Nowy-1Zgodnie z regulaminem IV Edycji Powiatowego Konkursu „Ekokontrolki – elektrośmieci nie mają szans” informujemy, że zakończył się III etap konkursu -  odbyła się zbiórka elektrośmieci…

 

 

 

 

 

 

Nowy-1Informujemy, że zgodnie z regulaminem IV edycji Powiatowego Konkursu „Ekokontrolki – elektrośmieci nie mają szans” z dniem 18.03.2016 r. dobiegł końca II etap konkursu…

 

 

 

Nowy-1

Informujemy, że zgodnie z regulaminem IV edycji Powiatowego Konkursu „Ekokontrolki – elektrośmieci nie mają szans” z dniem 19.02.2016 r. dobiegł końca I etap…

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu

„EKOKONTROLKI- ELEKTROŚMIECI NIE MAJĄ SZANS”

 

IV edycja pod hasłem

„Dbaj o środowisko - Ziemia to nie wysypisko”

 

 

 

§ 1

Przedmiot konkursu:

 

Celem konkursu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zwiększenie poziomu zbiórki tego sprzętu.

 

§ 2

Organizator konkursu:

 

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40.

Opiekunowie merytoryczni: Anna Malicka, Patrycja Dudek.

Patronat nad IV edycją powiatowego konkursu „Ekokontrolki- elektrośmieci nie mają szans” sprawuje Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

Partnerem konkursu jest MB Recycling Regionalny System Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów.

Biuro Organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego (ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa). Kontakt do ZSP nr 2, od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 509 937 521 lub 600 823 221, w godzinach 8.00 - 15.00, lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

§ 3

Tryb zgłaszania szkół do konkursu:

 

Konkurs będzie trwać od 01 lutego 2016 r. do 07 czerwca 2016 r.

Rekrutacja do konkursu będzie trwać od 04 stycznia 2016 r. do 01 lutego 2016r.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie Szkolnego Zespołu Konkursowego jest przesłanie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej ZSP 2 www.zsp2wloszczowa.pl. Jest to równoznaczne z akceptacją dyrektora szkoły na udział danej placówki szkolnej lub przedszkolnej w niniejszym konkursie i potwierdzeniem zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.

 

§ 4

Założenia organizacyjne:

 

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całego powiatu włoszczowskiego.

Konkurs ma charakter powiatowej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej o trzy główne nagrody . Szkolny Zespół Konkursowy składać się będzie z uczniów jednej szkoły.

Szkołę może reprezentować tylko jeden pięcioosobowy zespół.

Z terenu gminy może zostać zgłoszonych wiele szkół. Szkolny Zespół Konkursowy musi składać się z pięciu uczniów i jednego koordynatora.

Szkolny Zespół Konkursowy reprezentowany jest przez Kapitana - ucznia i Koordynatora - osobę z grona pedagogicznego szkoły.

 

Konkurs składa się z czterech etapów:

 

Etap I –Wykonanie planszy przedstawiającej największe zagrożenia dla wody, powietrza lub gleby. Format A2

Etap II –Wykonanie prezentacja multimedialna na temat odnawialnych źródeł energii. Maksymalnie 25 slajdów

Etap III –"Efektywna zbiórka ZSEE i baterii".

Etap IV - Wykonanie użytecznego przedmiotu z odpadów.

Zrealizowanie etapu polega na przesłaniu do siedziby organizatora wykonanych prac w danym etapie.

W ramach III etapu konkursu Szkolne Zespoły Konkursowe mają obowiązek przeprowadzić zbiórkę ZSEE i zużytych baterii. Akcja ma być zgłoszona co najmniej 14 dni przed terminem zbiórki, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o terminie i miejscu zbiórki .

Zebrane w ramach akcji ZSEE i zużyte baterie będą odebrane, przez wskazaną przez organizatora konkursu firmę zbierającą.

 

§ 5

Ocena prac konkursowych:

 

Prace z poszczególnych etapów należy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

ul. Koniecpolska 40,

29-100 Włoszczowa

 

w terminach:

Etap I – do 19 lutego 2016 r.

Etap II - do 18 marca 2016 r.

Etap III – 20 kwietnia 2016 r.

Etap IV –do 20 maja 2016 r.

 

Ocenę prac z poszczególnych etapów prowadzi komisja sędziowska. Ocena dokonywana jest komisyjnie.

 

Wyniki za poszczególne etapy będą publikowane:

Za etap I - 26 lutego 2016 r.

Za etap II – 23 marca 2016 r.

Za etap III –29 kwietnia 2016 r.

Za etap IV – wyniki zostaną ogłoszone na uroczystym podsumowaniu.

Komisja sędziowska składa się z trzech sędziów działających niezależnie.

Każdy sędzia przyznaje maksymalnie 10 punktów za prace indywidualnie, w każdym etapie można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Etap III konkursu będzie oceniany na podstawie zebranej ilości odpadów. Placówka, która zbierze najwięcej odpadów uzyska 30 punktów, punkty dla pozostałych placówek będą ustalane proporcjonalnie.

Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają zmianie.

Ostateczna ocena poszczególnych zadań i w rezultacie całego etapu równa jest sumie punktów przyznanych przez poszczególnych sędziów za prace.

Nagradzane będą 3 Szkolne Zespoły Konkursowe, po zakończeniu łącznie czterech etapów konkursu.

Wygrywają 3 Szkolne Zespoły Konkursowe, które łącznie za cztery etapy konkursu zdobyły największą liczbę punktów.

W toku konkursu sędziowie mogą przyznać dodatkowe nagrody.

Wszystkie Szkolne Zespoły Konkursowe, które zakończyły cztery etapy konkursu, ale nie zdobyły nagród,  otrzymają dyplomy dla Zespołu.

 

§ 6

Postanowienia końcowe:

 

Zgłoszone w konkursie materiały nie podlegają ochronie prawem autorskim, a ich autorzy zezwalają organizatorowi na ich wykorzystywanie po zakończeniu konkursu.

Nadesłane prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nie naruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.

 

Konkurs zakończy się uroczystą Galą połączoną z wręczeniem nagród, która odbędzie się 06 czerwca 2016 r. O szczegółach Gali, uczestnicy zostaną powiadomieni elektronicznie lub pisemnie.

W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

 

 

 Zapraszamy do udziału!

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY               wordico

 

 

 

Źródło: pani Anna Malicka                                                                                                                           Opracowanie: Lidia Jurek I Monika Kaczmarska