07.07.2023: Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

Zapraszamy uczniów i wychowawców po odbiór w/w dokumentów według następującego harmonogramu do sali 105:

godzina - 12:30  klasa  IV J LO – Anna Holerzyńska-Zenka

godzina - 13:00 klasa IV SM  LO  Anna Malicka

godzina - 13:30 klasa IV BCH  LO – Agnieszka Suliga


godzina - 14:00 klasa IV TECH – Grażyna Gawron

Jeżeli ktoś nie może odebrać dokumentów w wymienionym terminie to zapraszamy od 10 lipca do sekretariatu szkoły w godzinach pracy.