Szanowni Kandydaci

Komisja rekrutacyjna zakończyła postępowanie rekrutacyjne i ustaliła listy osób przyjętych do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

 

Liceum językowe 

Liceum matematyczne

Liceum sportowo - militarne

Liceum psychologiczno - społeczne

Liceum biologiczno - chemiczne

Technikum architektury krajobrazu

Technikum ekonomiczne

Technikum informatyczne

Technikum reklamy

Technikum żywienia