W "Czarnieckim" we Włoszczowie rozpoczęły się egzaminy zawodowe (ZDJĘCIA)

10.06.2021 r.

Sesja egzaminacyjna w Technikum Nr 1
 czerwiec - lipiec 2021 r.

W "Czarnieckim" we Włoszczowie rozpoczęły się egzaminy zawodowe (ZDJĘCIA)

Uczniowie Technikum Nr 1 w naszym Zespole Szkół,  w tym tegoroczni i ubiegłoroczni absolwenci w sesji letniej zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  wg obowiązujących ich 2 formuł:

* formuła egzaminu z roku 2017 – wg tej zdaje większość klas/absolwentów, głównie uczniowie z klas III - IV oraz ubiegłoroczni;

* formuła egzaminu z roku 2019 – wg najnowszej zdają obecnie uczniowie tylko jednej klasy, drugiej Technikum Ekonomicznego.

Egzaminy  potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

sesja letnia 2021 na starcie…

10.06.2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 uczniowie klasy II Technikum Ekonomicznego (13 osób) przystąpili do pisemnego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zawodzie, otwierając tym samym cykl zdawania egzaminów zawodowych w ,,Czarnieckim”  w sesji letniej: czerwiec - lipiec 2020 r.

Był to pierwszy egzamin w Technikum Nr 1 wg najnowszej formuły z roku 2019 –  trzyliterowej kwalifikacji zawodowej, tj. EKA.04 Prowadzenie dokumentacji  w jednostce organizacyjnej,  zdawany w roku szkolnym 2020/2021 przez jedną tylko klasę.

Uczniowie zdawali z wykorzystaniem elektronicznego systemu. Aby zdać egzamin zawodowy muszą uzyskać 50 %. punktów. Na napisanie części teoretycznej  mieli 60 minut czasu. Wstępnie poznają też wyniki kròtko po zakończeniu egzaminu. OKE w Łodzi w późniejszym terminie zatwierdzi ostateczne wyniki egzaminu.


Z kolei 15 czerwca 2021 r. uczniowie tej klasy będą zdawać egzamin w części praktycznej (180 min).

W sumie część pisemną 10 i 22.06.2021 r. będą zdawać uczniowie 5 klas technikalnych: II TE, III TŻ, III TI, IV TOR i IV TG.

W dniach  15 - 21 - 25 - 28 - 29 czerwca  2021 r. w 5 turach godzinowych: 08:00. 09:00, 12:00, 13:00 i  14:00 będą odbywały się egzaminy praktyczne. Czas ich trwania to 120-150-180 min wg kwalifikacji.  Podejdą do nich uczniowie łącznie z 9 klas: II TE, IV TG, 4 TŻ, 4 TOR, III TI, IV TE,  absolwenci z ub. roku, III TŻ i IV TI.


Egzaminy z przedmiotòw zawodowych są nie mniej ważne i ma sens
systematyczna praca…


Egzamin zawodowy dla uczniów technikum jest nie mniej ważnym egzaminem zewnętrznym niż matura z przedmiotów ogólnokształcących. Jest podsumowaniem dwuletniej, trzyletniej, czteroletniej nauki przedmiotów zawodowych w wybranym/wybranej przez ucznia kierunku/klasie.  Potwierdza posiadanie kwalifikacji po każdym etapie nauki w tym zawodzie. Egzaminy zawodowe odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalanym na każdy rok szkolny przez CKE w dwóch standardowych sesjach, dwóch częściach: egzamin pisemny i egzamin praktyczny i  w formułach –  najstarsza 2012, 2017, 2019 najnowsza.

Nieustająco życzymy powodzenia w wytrwałym dążeniu do celu!

Sala przygotowana na rozpoczęcie egzaminu.

W "Czarnieckim" we Włoszczowie rozpoczęły się egzaminy zawodowe (ZDJĘCIA)

W "Czarnieckim" we Włoszczowie rozpoczęły się egzaminy zawodowe (ZDJĘCIA)

Uczniowie zdawali egzamin elektronicznie. 

 

Źródło: tekst i foto Lidia Jurek, info pan Piotr Suliga, pani Grażyna Gawron
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental