What's the future for EU's online library Europeana? | News | European  Parliament

28.05.2021 r.

Katalog internetowy EUROPEANY obejmuje obecnie ponad 50 mln dzieł
z 3 500 zaangażowanych w projekt instytucji historyczno-kulturowych Europy: bibliotek, muzeów, archiwów i galerii. Biblioteka cyfrowa jest darmowa
i ogólnodostępna, umożliwia zainteresowanym osobom włączenie dziedzictwa kulturowego w edukację, badania, twórczość i rozrywkę.

Ilustracja

EUROPEANA - będąca Przyjacielem eTwinning, dąży do zapewnienia sektorowi dziedzictwa kulturowego narzędzi wspierających jego cyfrową transformację.

Jako członek Sieci Przyjaciół, EUROPEANA gromadzi wiedzę ekspercką i tworzy wspierające transformację cyfrową narzędzia.

Europeana oferuje darmowy dostęp wszystkim osobom zainteresowanym i zafascynowanym dziedzictwem kulturowym.

Stale powiększający się katalog internetowy obejmuje obecnie ponad 50 mln dzieł z 3 500 zaangażowanych w projekt instytucji historyczno-kulturowych (bibliotek, muzeów, archiwów i galerii)!

UWAGA! Materiały są darmowe i ogólnodostępne, umożliwiają zainteresowanym osobom włączenie dziedzictwa kulturowego w edukację, badania, twórczość i rozrywkę.

Wysiłek Europeany przyczynia się do tworzenia bardziej otwartego, świadomego i kreatywnego społeczeństwa, wychodzi również poza samo gromadzenie i udostępnianie licznych zasobów.

Jako Przyjaciel eTwinning, Europeana zawsze stara się udostępniać eTwinnerom narzędzia i wiedzę – jej bogactwo objawia się w umiejętności sprawnego dostosowania do niemal każdego rocznego motywu przewodniego.

Klasa Europeany - to jedna ze specjalnych przeznaczonych dla nauczycieli inicjatyw edukacyjnych zapewniających wciągające narzędzia i możliwości rozwijania zdolności dzięki ponad 400 materiałom dydaktycznym, wideo instruktażowym, aplikacjom i grom.

W celu przybliżenia dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom, Europeana organizuje najróżniejsze konkursy, takie jak:
Transcribathon czy GIF IT UP – konkurs zachęcający do ponownego wykorzystania scyfryzowanych zasobów dziedzictwa kulturowego do tworzenia gifów i do udostępniania ich.

Poprzez tego rodzaju działania Europeana wnosi swój wkład w unijny Plan działania w zakresie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027, zapewniając różnorodne i przystępne wysokiej jakości materiały cyfrowe.


Chcesz stworzyć własną galerię? 
Zarejestruj się w bibliotece cyfrowej Europeana i wyzwól swoją kreatywność.

                 BIBLIOTEKA CYFROWA EUROPEANA:  https://www.europeana.eu/pl

Przypominamy...

Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie, które współpracuje z ponad 3 000 instytucjami kultury w Europie.

Została otwarta 20.11.2008 r. w ramach inicjatywy UE: i2010 na rzecz bibliotek cyfrowych.

Europeana to wspólny punkt dostępu do zbiorów i katalogów o księgach bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.

W chwili otwarcia Europeana oferowała dostęp do kolekcji liczącej 4,5 mln obiektów. Obecnie interfejs Europeany umożliwia dostęp do kolekcji ponad 50 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z niektórych bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych części krajów Europy.

 

 

Źródło: KO w Kielcach
Redakcja: Lidia Jurek