06

 

 

 

01

19.04.2021 r.

W marcu  2021 r. pojawił się pomysł przeprowadzenia szkolnego konkursu, który zachęciłby naszych uczniów do wyjścia z domu i oderwania się od komputera lub telefonu. To był już 6 miesiąc na zdalnym nauczaniu…

          Dla organizatorów  głównymi założeniami  zaplanowanego konkursu było:

1. Polepszenie stanu zdrowotnego uczniów poprzez zachęcenie ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu i realizacji aktywnych form wypoczynku;

2. Umożliwienie uczniom zdobywania aktywności niezbędnej do uzyskania punktów z zachowania;

3. Poszerzenie wiedzy o przeszłości kulturowej i przyrodniczej regionu oraz najbliższej okolicy.

Przyjęto, że formą potwierdzenia realizacji wyjścia z domu …RUSZANIA  SIĘ … będzie relacja filmowa, opisowa lub prezentacja.  Uczeń musiał pokonać zawrotny dystans 3 km  i udokumentować jego przejście.

Zainteresowani uczniowie naszej szkoły aktywnie przystąpili do poprawiania formy i zdobywania punktów do zachowania.

Jak relacjonuje w imieniu interdyscyplinarnego zespołu organizatorów konkursu pan Cezary Świetlicki - Do sprawdzania nadesłano 53 prace, przekazane przez 51 uczestników (1 osoba wysłała 3 prace, co było zgodne z Regulaminem). Zainteresowanie konkursem było duże: 8,71 % uczniów  szkoły wzięło w nim udział, a najliczniej reprezentowana była klasa II ps/tj LO  - 15 uczestników.

23.03. 2021 r. do pracy online przystąpiła  Komisja Konkursowa - Członkowie wnikliwie  zapoznawali się z dużą ilością prac. Każdy z ośmiorga członków sprawdzał prace pod względem formalnym, a potem wybierał jego zdaniem 10 najlepszych, tych które przypadły mu do gustu,  spodobały się,  w kolejności 1-10. Prace następnie miały przypisaną liczbę punktów w skali od 1 do 10 – uzupełnia pomysłodawca i koordynator merytoryczny konkursu.

12 osób uzyskało największą ilość punktów. Są to następujący uczniowie:
- Koćwin Marcelina;
- Napora Alicja;
- Murzynowska Wiktoria;
- Orlikowska Gabriela;
- Wyciszkiewicz Magdalena;
- Karpińska Wiktoria;
- Jagoda Kornelia;
- Synowiec Klaudia;
- Kozieł Radosław;
- Drążyk Emilia;
- Olszewska Eliza;
- Wrzeszcz Oliwia.

Wyniki konkursu zostały podane do wiadomości społeczności szkolnej równiež w e-dzienniku szkolnym LIBRUS. Zgodnie z Regulaminem zwycięska grupa uczniów otrzyma nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy Konkursu spełniający formalne wymogi przygotowania relacji zostaną nagrodzeni pozytywnymi uwagami do dziennika szkolnego oraz punktem do zachowania.

Dziękujemy Komisji Konkursowej w składzie: Bulska Paulina, Cuprian Małgorzata, Dziuba Małgorzata, Krawczyk-Bartos Joanna, Muszyńska Kamila, Piorun Michał, Witczyk Jarosław, Ślęzak Artur za przejrzenie 53 prac, zestawienie wyników oraz wytypowanie najlepszej ,,12”!

Podziękowania należą się także sponsorom nagród rzeczowych: Starostwu Powiatowemu we Włoszczowie, Radzie Rodziców ZS Nr 2, Samorządowi Uczniowskiemu ZS Nr 2 oraz Spółdzielni Uczniowskiej POKEMON.

W opinii jednego z organizatorów konkursu,  sprawdzający prace nauczyciele byli pod wrażeniem części relacji   i wysiłku włożonego w ich przygotowanie, lub samej wyprawy, a czasami także pomysłowości. Co ciekawe, najwięcej punktów – trzy pierwsze miejsca – przypadły pracom filmowym.

Konkurs będzie prawdopodobnie,  w nieco zmodyfikowanej formule,  kontynuowany w przyszłym roku szkolnym, a w rywalizacji wezmą udział uczniowie wszystkich  szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu.

Na koniec jeszcze głos uczestniczki konkursu:
,,(…) było około 10 km (drogi) + zakwasy przez kilka dni i trudność pokonania trasy z łóżka do lodówki z rana.

Wszystkim uczestnikom naszego konkursu serdecznie gratulujemy!

02

To autorka pracy konkursowej w trakcie realizacji zadania. Rano? Pod wieczòr?

 

03

Urokliwe zakątki i krajobrazy Ziemi Włoszczowskiej

 

04

W drogę,  na łono natury!

 

05

Na spacerze w okolicy opuszczonego dworu Niemojewskich w Olesznie

 

06

Sponsorzy nagród

 

Źródło: tekst pan Cezary Świetlicki, grafiki na postawie prac uczniów - wykorzystano fragmenty kadrów z filmów [wybór]; zdjęcia nr 2, 3 M. Koćwin; zdjęcie nr 4 A. Napora; zdjęcie nr 5 W. Murzynowska
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental