CZARNIECKI ZS2

Świętokrzyski Program Stypendialny 2021/2022

23.02.2021 r.

Grupa 67 uczniów z trzech szkół ponadpodstawowych w  powiecie otrzymała stypendia Marszałka Województwa,  z tego aż 30 powędrowało do  uczennic i uczniów z naszej szkoły.

Świętokrzyski Program Stypendialny od 5 lat ogłaszany jest przez Urząd Marszałkowski. W jego ramach uczniowie szkól ponadpodstawowych  składają wnioski, które muszą  spełniać wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Przy ocenie wniosków w tej edycji komisja brała pod uwagę m. in. średnią ocen z trzech przedmiotów, w zależności od programu – matematyczno-przyrodniczych lub zawodowych, ICT i języków obcych oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie z roku szkolnego 2019/2020. Kwota stypendium na ten rok to 3 800 zł.

W ramach 5. edycji Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę 450 stypendystów (200 uczniów z liceów i 250 z techników). Na listach rezerwowych pozostało 430 wniosków. Z powiatu włoszczowskiego stypendia otrzymało aż 67 osób - 15 z liceów oraz 52 z techników. Żaden z innych powiatów, łącznie z Kielcami jako największym, nie ma tylu stypendystów.

II Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 2  im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
W ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego 2021/2022 6 uczniów  z klas licealnych  otrzymało stypendium.

Technikum Nr 1 w ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
W ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego 2021/2022 24 uczniów z klas technikalnych otrzymało stypendium.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Redakcja: Lidia Jurek, Joanna Ziental