Artykuł

11.03.2021 r.

Artykuł

Prostota krzyży jest urzekająca,
ale krzyże trzeba wymieniać ze względu na nietrwałość materiału.

13

Kwatera Batalionu Armii Krajowej „Zośka” to zdaniem wielu najpiękniejsza kwatera żołnierska na Powązkach Wojskowych. Jest pełnym symboliki świadectwem wielkiej ofiary warszawskiej młodzieży, która nie zawahała się oddać życia w walce o Niepodległą Polskę.

Harcerski Batalion znany jest z działań w konspiracji w czasie II wojny światowej  i heroicznej walki w Powstaniu Warszawskim 1944 r. na Woli, Starówce po Czerniaków. Poniósł olbrzymie straty – zginęło 453 jego żołnierzy. Na kwaterze na Wojskowych Powązkach pod stu dwudziestoma brzozowymi krzyżami leży 212 z nich. Piękno i prostota brzozowych krzyży jest urzekająca, ale wiąże się z obowiązkami: krzyże trzeba wymieniać ze względu na nietrwałość materiału.

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” od ponad 30 lat sprawuje pieczę nad kwaterą, dba o mogiły Powstańców. Dlatego  z potrzeby serca, w geście społecznej pamięci i wdzięczności prowadzi kwesty, które służą m. in. pokryciu kosztów utrzymania kwatery, w tym jej remontów. Niestety od zeszłego roku, w związku z pandemią koronawirusa, zbieranie funduszy w formie kwesty na cmentarzu stało się utrudnione, a czasami niemożliwe. Zakazy, zamknięcie cmentarzy, mała liczba osób odwiedzających i kwestujących, konieczność zachowania dystansu społecznego, to wszystko sprawiało w 2020 r. i będzie sprawiać w 2021 r. problemy.

Jak informuje Społeczny Komitet właśnie w 2021 r. konieczne będzie dokonanie okresowej wymiany krzyży oraz przeprowadzenie prac ziemnych, kamieniarskich oraz wymiana trawy.

W trakcie pandemii zbiórka jest więc realizowana on-line na stronie: https://zrzutka.pl/fzvc54.

Zadaniem naszym – następnego pokolenia – jest przekazać kolejnemu
pamięć o Bohaterach, którzy leżą pod brzozowymi krzyżami.

3 Uwaga!

W bibliotece szkolnej od jutra będzie też wystawiona skarbonka (opisana, opieczętowana} na dobrowolne datki od chętnych, odwiedzajacych czytelników. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do zrzutki. Nie chodzi tu o mus ani wyścigi,  lecz o prosty, symboliczny gest szacunku i pamięci, pokoleniową więź! Będziemy zbierać do 30.04.2021 r.,  a następnie to, co uda się zgromadzić, prześlemy na konto  Społecznego Komitetu Opieki z dopiskiem  ,,Na remont kwatery ,,Zośki" od nas"...

Źródło: Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”, zrzutka.pl
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental