OSiR Gołdap - Oficjalna strona - Aktualności - zapowiedzi - sekcje -  galerie | KOMUNIKAT

 

                                                                                                                                                        19.04.2021 r.      

            Zajęcia praktyczne  w kształceniu zawodowym
    

Dyrektor ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego  we Włoszczowie pan Marek Ledwoch podał w e-dzienniku szkolnym LIBRUS do wiadomości uczniów, rodziców i opiekunów, nauczycieli komunikat dotyczący zmiany organizacji funkcjonowania szkoły - Wznawiamy od czwartku 22 kwietnia 2021 r. zajęcia stacjonarne praktyczne zgodnie  z planem lekcji. 

Red Arrow. Vector. — Stock Vector © pokomeda #56628483 KOMUNIKAT MEiN:
Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przypominamy...
W związku z wprowadzeniem w klasach trzecich technikalnych i klasie drugiej TE/TI zajęć praktycznych stacjonarnych w szkole w jednym dniu w tygodniu:
-  klasy trzecie: Technikum Ekonomiczne/ Technikum Organizacji Reklamy/Technikum Żywienia oraz Technikum Informatyczne   -  czwartki;
-   klasa druga Technikum Ekonomiczne/ Technikum Informatyczne - piątki.
Uczeń  ma  OBOWIĄZEK  uczestniczenia  w  tych  zajęciach stacjonarnie.
Jeżeli uczniowie mają problem z dojazdem, to mają obowiązek bezpłatnego zakwaterowania się w internacie w dniu poprzedzającym lekcje stacjonarne. Istnieje możliwość pełnego wyżywienia: kolacja, śniadanie, obiad - cena 12 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


 

 

 

Źródło: info pan Marek Ledwoch
Redakcja: Lidia Jurek