Technikum Geodezyjne

5„W klasie IV TG, styczeń 2017, kwalifikacja B.36 - 100 % uzyskało 4. uczniów, a najniższy wynik to 90 - 92 %...”  Od początku istnienia tego kierunku  uczniowie i nauczyciele utrzymają stały, bardzo wysoki poziom efektywności potwierdzany wynikami  bliskimi 100 % w kolejnych klasach, jak i na koniec edukacji...

 

1XIII edycja największego w Polsce konkursu o tematyce geologicznej może zainteresować uczniów,  dla  których przedmioty przyrodnicze są pasją i celem na dalsze lata edukacji…

 

 

 

 

 

 

 

1

Eliminacje II edycji konkursu „Zaplanuj swoją przestrzeń" rozpoczną się 13 marca 2017 r. Platforma konkursowa będzie otwarta w dniach od 13 marca do 26 marca 2017 r.  ...