matematyka

 matematyka2

 

Matematyka jest ważnym przedmiotem nauczania w szkole ponadpodstawowej.

Egzamin z matematyki jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą legitymować się świadectwem poświadczającym zdanie egzaminu maturalnego.


W Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego kładzie się duży nacisk na jak najlepsze przygotowanie młodzieży do matury z matematykizarówno podczas pracy lekcyjnej, jak i pozalekcyjnejMateriał nauczania jest powtarzany i utrwalany  podczas kół zainteresowań, warsztatów i maratonów maturalnych.                                      

Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad zawsze mogą liczyć na indywidualne konsultacje z nauczycielem – opiekunem.

Jak naprawdę wygląda nauczanie matematyki w naszej szkole pokazuje krótki filmik, który powstał pod kierunkiem pani Renaty Konwiak oraz pani Agnieszki Kocełuch Filmik zmontował Michał Pośpiech, uczeń klasy III technikum informatycznego.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku!

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami na lekcjach matematyki

Źródło: pani Renata Konwiak, pani Agnieszka Kocełuch, Filmik zmontował Michał Pośpiech, uczeń klasy III technikum informatycznego.
Redakcja: 
Joanna Ziental