przyroda1Zadaniem liceum o nachyleniu przyrodniczym jest

przede wszystkim zapewnienie jak najlepszego przygotowania uczniów w zakresie kształcenia ogólnego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego i kontynuacje nauki w szkole wyższej.
Uczniowie klasy o nachyleniu  przyrodgeografia1niczym mają zwiększoną liczbę godzin biologii i geografii. Ma to na celu rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i daje podstawy do kontynuacji nauki na kierunkach  fizjoterapia, ratownictwo medyczne, ochrona środowiska, geografia, turystyka, AWF, biologia, biotechnologia.
 Ponadto znajomość biologii umożliwia  dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie lecznictwa, rolnictwa czy nauk pedagogicznych i psychologicznych.

 

POWRÓT