LISTA UCZNIÓW KLAS I PRZYJĘTYCH DO INTERNATU

ROK SZKOLNY 2022/2023

 1.          Borowiec Alan
 2.          Bukowski Grzegorz
 3.          Cieślińska Magdalena
 4.          Ciszewska Majka
 5.          Dewerenda Amelia
 6.          Doktór Anna
 7.          Doroziński Łukasz
 8.          Górska Nikola
 9.          Kępiński Piotr
 10.          Klimas Daniel
 11.          Knap Natalia
 12.          Koza Mateusz
 13.          Kozieł Mateusz
 14.          Koźmińska Klaudia
 15.          Markowski Dawid
 16.          Moś Wojciech
 17.          Pabin Aleksandra
 18.          Podgórski Hubert
 19.          Pośpiech Mateusz
 20.          Pytel Amelia
 21.          Pytlarz Ignacy
 22.          Seweryn Monika
 23.          Sikorska Magdalena
 24.          Skóra Matylda
 25.          Smarzyński Łukasz
 26.          Sosnowska Magdalena
 27.          Stolarska Alicja
 28.          Szymala Bartosz
 29.          Szymoniak Adam
 30.          Trelińska Kaja
 31.          Wiecha Natalia
 32.          Wodecka Maja
 33.          Woźniak Aleksander
 34.          Wrona Antoni
 35.          Zarębska Wiktoria

Informacja dla Rodziców i Wychowanków Internatu

w roku szkolnym 2022/2023 

Drodzy Państwo,

Informuję, iż przyjazdy na zakwaterowanie w internacie odbywać się będą w dniu  31.08.2022 r. (środa),

-od godziny  16.00 (klasy pierwsze),

-od godziny 17.00 (klasy starsze).

Po zakwaterowaniu wychowanków klas pierwszych – około godziny 17:30 - odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjno-organizacyjne Rodziców (klas pierwszych) z kadrą internatu, w czasie którego będą Państwo dopełniać formalności związanych z dokumentacją wychowanka. Podczas spotkania wydawane będą zaświadczenia o zakwaterowaniu wychowanka w Internacie.

 Wszyscy wychowankowie winni przywieźć ze sobą:

- poszwy na pościel, poszewki i prześcieradła (kołdra, koc i poduszka są na wyposażeniu internatu);

- strój galowy na rozpoczęcie roku szkolnego;

- kurtki wierzchnie;

- obuwie podwórzowe;

- obuwie zmienne (sportowe i kapcie);

- ubrania na zmianę;

- ręczniki;

- klapki pod prysznic;

- środki higieniczne;

- strój sportowy;

- podstawowe przybory szkolne.

LISTA UCZNIÓW KLAS II, III, IV PRZYJĘTYCH DO INTERNATU

ROK SZKOLNY 2022/2023

 1.          Brzezińska Natalia
 2.          Czupryński Michał
 3.          Dąbrowska Kinga
 4.          Glinka Kamila
 5.          Gliwińska Kamila
 6.          Grabowska Julia
 7.          Grabowska Magda
 8.          Grabowski Mateusz
 9.          Grochowina Natalia
 10.          Halaba Julia
 11.          Hałubek Julia
 12.          Ilnicka Marta
 13.          Janowska Natalia
 14.          Jarczyńska Amelia
 15.          Jędrzejczyk Filip
 16.          Jurkowska Emilia
 17.          Knop Filip
 18.          Konieczny Kuba
 19.          Kwiecień Dawid
 20.          Licznerska Sandra
 21.          Majchrzak Marcel
 22.          Majewski Mateusz
 23.          Mądrzak Dorian
 24.          Molus Maja
 25.          Orzeł Sara
 26.          Otczyk Wiktor
 27.          Otrębska Gabriela
 28.          Pabin Wiktoria
 29.          Palimąka Dawid
 1.          Pałka Patrycja
 2.          Pasek Dawid
 3.          Pechta Bartłomiej
 4.          Ptaszek Weronika
 5.          Pudło Bartłomiej
 6.          Pytel Marcel
 7.          Sikorski Michał
 8.          Slesarczuk Andriej
 9.          Sochacki Sebastian
 10.          Sorek Julia
 11.          Spurek Patryk
 12.          Stańczyk Antoni
 13.          Stolarska Julia
 14.          Straszak Wiktor
 15.          Strączyńska Karolina
 16.          Szałkowska Anna
 17.          Szewczyk Aleksandra
 18.          Ślepecka Patrycja
 19.          Ślepecka Sylwia
 20.         Wiatr Weronika
 21.         Wiatr Wiktoria
 22.         Wiekiera Alicja
 23.         Wierzbowska Małgorzata
 24.         Wojciechowski Emil
 25.         Wójcik Oliwia
 26.         Zachacz Wiktoria
 27.         Zalas Szymon
 28.         Żelezik Klaudia

                                                                  Kierownik Internatu

 

 

Tutaj znajdziecie wszelkie informacje dotyczące Naszego Internatu 

INTERNAT jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, przeznaczoną  dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania.

 • Młodzież mieszkająca w internacie objęta jest całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
 • Zapewniamy dobre warunki do nauki organizując czas na naukę własną.
 • Udostępniamy pomoce dydaktyczne (biblioteczka, pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu).
 • Zapewniamy smaczne i urozmaicone wyżywienie od poniedziałku do piątku.
 • Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę.
 • Zachęcamy do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego (zajęcia na basenie NEMO, hali sportowej PCKR, boisku wielofunkcyjnym, terenie rekreacyjnym PCKR oraz szkoły, a także ogniska, dyskoteki, wyjścia na różnorodne imprezy kulturalne itp.).

DODATKOWE INFORMACJE:

 • budynek internatu zintegrowany jest ze szkołą i halą sportową PCKR,
 • czas pracy internatu: od niedzieli (od godz.16ºº) do piątku (do godz.16ºº ),
 • liczba miejsc kwaterunkowych: 82,
 • na trzech kondygnacjach znajdują się 22 pokoje (dwu, trzy, cztero i sześcio - osobowe), kuchnia dla mieszkańców, świetlica i pomieszczenia sanitarne,
 • zapewniona jest codzienna opieka pielęgniarki,
 • ksero  i drukarka do dyspozycji mieszkańców (za odpłatnością),
 • całodobowy dostęp do internetu (wifi)
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT:
 

Opłaty stałe wnoszone przez Mieszkańców Internatu:

30 zł za zakwaterowanie miesięczne;

15 zł  wyżywienie dzienne (śniadanie, obiad-dwudaniowy, kolacja);

Średni koszt pobytu na miesiąc: 300-330 zł

Mieszkańcy internatu regulują opłaty należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania naliczenia.

 

Dane do opłaty:

Konto Bankowe:

02 8525 0002 0000 0011 5821 0009

Adresat:

Zespół Szkół nr 2
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 40

Tytuł przelewu:

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, imię i nazwisko Mieszkańca Internatu, miesiąc, rok

(Przykład: Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie - Jan Kowalski, wrzesień 2015).

 >>> DRUK DO WPŁATY/PRZELEWU<<<

--------------------------------------------------------------------------------------

Z obiadów stołówki mogą korzystać również uczniowie naszej szkoły.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW,

KTÓRZY NIE MIESZKAJĄ W INTERNACIE

Każdy Stołownik (osoba korzystająca z usług stołówki nie będąca mieszkańcem internatu) winien dokonać wpłaty i przedstawić druk potwierdzający wpłatę na 72 godziny przed terminem rozpoczęcia spożywania obiadów (z uwagi na zamówienia tzw. wsadu do garnka).

Każdy Stołownik otrzymuje indywidualną miesięczną kartę obiadową. W przypadku zagubienia karty nie wydaje się duplikatu karty.

Stołownik chcący spożywać obiady już od pierwszego dnia miesiąca proszony jest o dokonanie wpłaty pierwszego dnia każdego miesiąca (informacja dotyczy miesiąca października i kolejnych).

Koszt jednego pełnego obiadu (dwudaniowego) dla uczniów szkoły wynosi 6 złotych.

Dane do opłaty:

Konto Bankowe:

02 8525 0002 0000 0011 5821 0009

Adresat:

Zespół Szkół nr 2
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 40

Tytuł przelewu:

Opłata za obiady, imię i nazwisko Stołownika, ilość obiadów, miesiąc, rok

(Przykład: Opłata obiady  - Jan Kowalski, 22 obiady, wrzesień 2015).

>>> DRUK DO WPŁATY/PRZELEWU<<<