Egzamin zawodowy

 

 

             Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie pod adresem

         Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

 

 

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=108

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO

 WE WŁOSZCZOWIE