Egzamin maturalny

Nowy-3 Informacja  o        tej  treści   została   wysłana  do uczniów i rodziców klas   maturalnych przez  dyrektora szkoły   pana   Marka Ledwocha w dzienniku   szkolnym  Librus i  innymi kanałami   łączności...

 

 

2Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. To kolejny element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

drogowskaz matura 03.03.2020  r. uczniowie ostatnich klas   liceum   i   technikum           rozpoczęli   diagnozę  przedmaturalną   w  ramach   Świętokrzyskiej     Matury      Próbnej…