Edukacja humanistyczna

kh1Konkurs podzielony jest na dwa niezależne bloki: historyczny – polegający na napisaniu eseju, artystyczny -polegający na przygotowaniu pracy artystycznej.