Dokumenty-internat

Dokumenty organizacyjno-statutowe internatu - do pobrania:

 Regulamin Internatu 2019

Osoby chcące zamieszkać w Internacie ZS nr 2 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski) zobowiązane są złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych u kierownika internatu. 

Komplet dokumentów dla mieszkańca składa się z nastepujących druków: 

1. Podanie o przyjęcie do internatu

2. Oświadczenia Rodziców dotyczące pobytu dziecka w internacie

3. Zgoda na pozyskiwanie informacji o stanie zdrowia dziecka

4. Zgoda na pozyskiwanie informacje o wynikach w nauce

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

W przypadku rezygnacji z zamieszkania w internacie Rodzice (w przypadku mieszkańców niepełnoletnich) lub pełnoletni mieszkańcy internatu składają druk oświadczenia o rezygnacji z internatu z trzydniowym wyprzedzeniem.   

Oświadczenie o rezygnacji z internatu