PUSZKA nr 2

29.04.2021 r. 

       Zadaniem naszym, następnego pokolenia,
    jest przekazać kolejnemu pamięć o Bohaterach,
     którzy leżą pod brzozowymi krzyżami.

13

Artykuł

Prostota krzyży jest urzekająca,ale krzyże trzeba
wymieniać ze względu na nietrwałość materiału.
 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114368 i został wpisany na listę organizacji pożytku publicznego. W marcu Komitet ogłosił społeczną zrzutkę na ratowanie mogił żołnierzy Batalionu ,,Zośka” – wpłaty online i na konto bankowe - numer konta rachunku bankowego Komitetu: 58 1020 1097 0000 7102 0084 9976.

Kwatera Batalionu Armii Krajowej „Zośka” to zdaniem wielu najpiękniejsza kwatera żołnierska na Powązkach Wojskowych. Jest pełnym symboliki świadectwem wielkiej ofiary warszawskiej młodzieży, która nie zawahała się oddać życia w walce o Niepodległą Polskę.

Harcerski Batalion znany jest z działań w konspiracji w czasie II wojny światowej  i heroicznej walki w Powstaniu Warszawskim 1944 r. na Woli, Starówce po Czerniaków. Poniósł olbrzymie straty – zginęło 453 jego żołnierzy. Na kwaterze na Wojskowych Powązkach pod stu dwudziestoma brzozowymi krzyżami leży 212 z nich. Piękno i prostota brzozowych krzyży jest urzekająca, ale wiąże się z obowiązkami: krzyże trzeba wymieniać ze względu na nietrwałość materiału.

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” od ponad 30 lat sprawuje pieczę nad kwaterą, dba o mogiły Powstańców. W drugim roku pandemii, gdy nie ma kwest na cmentarzu, medialnie nagłośniono zrzutkę online, przypominano o wpłatach na konto bankowe, tym bardziej, że  właśnie w 2021 r. trzeba będzie dokonać okresowej wymiany krzyży oraz przeprowadzić prace ziemne, kamieniarskie oraz wymienić trawę.                                                          

PUSZKA nr 2

DO ROGU i W TEKSCIE TEZ nr 1


- 12.03.2021 r. w bibliotece szkolnej została wystawiona żółta ,,skarbonka" - opisana, opieczętowana - na dobrowolne datki od chętnych, odwiedzających  czytelników. O akcji wirtualnie poinformowano społeczność szkoły. Liczyłyśmy w zespole nauczycieli bibliotekarzy, że może ktoś zechce przyłączyć się  do  skromnej zrzutki  w tak szczytnym celu.  Postanowiłyśmy zbierać do końca kwietnia, a następnie tyle złotówek, ile ich uda się nam wszystkim zgromadzić, przesłać na konto  Społecznego Komitetu Opieki -  informuje Lidia Jurek pomysłodawczyni przeprowadzenia zbiórki.
- 30.04.2021 r. wysłano przekazem pocztowym uzbieraną wśród naszych Czytelniczek i Czytelników  kwotę 55,42 zł  na  konto Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol". Jak podał Komitet, tylko online zebrano łącznie 51.270 zł. Do tego dojdą zapewne sumy wpłacane na rachunek bankowy,  w tym i  z ,,Czarnieckiego", z Włoszczowy.  :) 

Wszystkim, którzy dołączyli do zrzutki dla ,,Zośki", bardzo dziękujemy!  

  

 

 

 

Źródło:  FOTO kwater i info Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”, zrzutka.pl; tekst i foto Lidia Jurek
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental