2022 rzeka plakat

Tematem tego konkursu były polskierzeki z ich naturalnym i historycznym dziedzictwem kulturowym. Uczniowie z "Czarnieckiego" przygotowali 3 prace plastyczne wykonane technikami płaskimi. Obejrzyjmy je. 

"Rzeki zawsze mnie fascynowały. Ich urok tkwi być może w ich ciągłym biegu, przy jednoczesnej niezmienności, w ich odchodzeniu przy jednoczesnym pozostawaniu i w końcu w tym, że w jakimś sensie są fizycznym odwzorowaniem historii, która trwa, bo upływa. Rzeki to Historia".

                                                                        /Tiziano Terzani, "Dobranoc, Panie Lenin"

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach w woj. podlaskim. Konkurs od początku ma formułę otwartą i jest organizowany w 5-ciu kategoriach wiekowych,  w tym 16-19 lat, czyli "coś" dla naszych uczniów. Na 6. edycję konkursowych zmagań uczestnik mógł  przygotować tylko jedną pracę w formacie A3 lub A2, w wybranej kategorii dopuszczonych regulaminem technik, tj. malarstwo, pastel, rysunek lub inne płaskie. 

Troje uczniów ZS nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem przygotowało swoje konkursowe prace, ukazując rzekę w różnych porach roku, w majestacie jej piękna, z akcentami  lokalnej historii i dziedzictwa przyrody: 

- Rajca Patryk – uczeń kl. II Technikum Informatycznego; rysunek pastelami "Pośród błękitu fal";


- Szyda Aleksander – uczeń kl. II Technikum Informatycznego; rysunek pastelami "Rzeka nigdy nie zasypia";


- Walat Julia – uczennica kl. 4 językowej LO; praca malarska "Obfitość, czyli tak tu bywało".

Strona konkursu:  https://dklapy.pl/rzeka/

Tekst i foto: Lidia Jurek

1

2

3