W imieniu Dyrekcji i nauczycieli Czarnieckiego składamy podziękowania Rodzicom i Wam, absolwentom  klas VIII, którzy w tym roku byliście kandydatami do naszej szkoły, za zaufanie i zainteresowanie naszą placówką.
W procesie rekrutacji do szkoły wpłynęło ponad 500 podań, w większości z adnotacją, że jest to szkoła pierwszego wyboru.
Aby nauka przebiegała w bezpiecznych i w miarę komfortowych warunkach lokalowych, a ponadto - w trosce o poziom kształcenia, tworzone klasy były ograniczone do liczby 30-32 uczniów.
Duża liczba podań, dobre wyniki na świadectwach oraz z egzaminów, stworzyły silną konkurencję wśród kandydatów.  Dlatego też, mimo ogromnych chęci, nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych do naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że wszyscy absolwenci klas VIII znaleźli odpowiednie dla siebie szkoły i kierunki kształcenia, dzięki którym będą się efektywnie rozwijać zarówno w naszej placówce, jak również w innych szkołach.   

WSZYSTKIM ŻYCZYMY POWODZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Czarnieckiego