286003601 408187734557675 3728839220871097444 n

8 czerwca 2022 roku odbyły się spotkania profilaktyczne dla młodzieży. Poprowadził je franciszkanin ojciec Paweł Chmura – Dyrektor Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach.

Celem działalności Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Chęcinach jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz udzielanie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym, uzależnionym oraz ich rodzinom. Wraz z ojcem Pawłem przyjechali podopieczni Centrum, którzy dali świadectwo swojego życia. Mężczyźni uświadamiali zebranej młodzieży, czym tak naprawdę jest eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. W spotkaniach wzięły udział klasy: II ti, IIbch/sm, III sm/ppr, I j, II j, II tor /te, 2hpp, I mat/ps, III jp, I sm/ppr.

286108355 538185341125047 4767055622999460346 n